Workshopy

Sexismus a gender nejen v reklamě

Balíček přednášek a workshopů NESEHNUTÍ pro střední školy a gymnázia (a 8. a 9. třídy základních škol) Smyslem cyklu přednášek a workshopů je seznámit studentky a studenty s problematikou genderu, stereotypů, které se pojí s rolí žen a mužů, diskriminací, která z toho může v praktickém životě vyplývat. Přičemž diskriminace na základě pohlaví bude… » pokračování

Násilí páchané (nejen) na ženách

Náplň přednášky: základní východiska, seznámení s problematikou několika forem násilí, které zasahuje především ženy (tzv. genderově podmíněné násilí) (domácí násilí, obchod se ženami, znásilnění, ženská obřízka), prevence, možnosti obrany a pomoci, praktický workshop/hra. Délka: dle dohody 1 až 2 (vyučovací) hodiny. Poznámka: přednášku je možno doplnit o projekci dokumentárního filmu (na DVD). Potřeby: počítač, dataprojektor,… » pokračování