Workshopy

Workshop Sexismus v reklamě a médiích – také online

V našem workshopu se studující naučí rozpoznávat sexismus v médiích, zejména v reklamě a budou moct diskutovat o jeho dopadech na naši společnost. Workshop přispívá ke zvýšení mediální gramotnosti studujících a rozvíjí u jejich kritické myšlení.  Hlavním tématem workshopu je sexismus v rekamě. Sexismus je typem diskriminace založené na nerovném zacházení na základě pohlaví. Sexistická… » pokračování

Workshop „Bez násilí“ – také online

Víme, že pro studující je současná situace náročná a podepisuje se také na atmosféře ve třídě a vztazích ve třídním kolektivu. Zároveň aktuální statistiky poukazují, že v souvislosti s opatřeními kvůli koronaviru dochází ke zvýšení míry násilí v domácnostech a ztížení možnosti vyhledat pomoc, pokud se osoba ocitne v násilné situaci. Proto jsme se rozhodli… » pokračování

Vzdělávací program: Genderové stereotypy, média a reklama

Program zahrnuje sérii čtyř workshopů v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující seznámeni s úvodem do tématu genderové rovnosti, jsou jim vysvětleny základní pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislosti a východiska. Důležitým výstupem workshopu jsou osvojené metody překonávání genderových stereotypů… » pokračování

Partnerské vztahy

Obsah: Studující prozkoumají své představy o partnerských vztazích a sexuálním životě s ohledem na rovnoprávnost. Uvědomí si potřebu sebepřijetí a respektu vůči různorodosti v oblasti sexuality. Délka: 2 vyučovací hodiny Potřeby: počítač, internet, ozvučení, dataprojektor, dle dohody další (tabule, flipchart apod.) Tento workshop realizujeme zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce jedné třídy, a to současně, vedené více lektory a lektorkami. Bude tedy potřeba zajistit o jednu místnost/třídu… » pokračování