O nás

Program Ženská práva jsou lidská práva je jedním z dlouhodobých programů NEzávislého Sociálně Ekologického HNUTÍ – NESEHNUTÍ

Od svého vzniku v roce 1999 jsou aktivity programu zaměřeny na spoluvytváření prostoru, v němž by se měnily postoje k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řešily se problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách).

Realizujeme především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do všedního života.

Aktivity tvoří

V rámci všech aktivit programu je kladen velký důraz na spolupráci a propojování tematicky spřízněných organizací, institucí i jednotlivých osob.

Aktivity jsou realizovány týmem:

  • Kristýna Pešáková – domácí násilí, násilí na mužích, sexismus v reklamě, nerovné odměňování žen a mužů, genderově citlivé vzdělávání
  • Petra Havlíková – sexismus nejenom v médiích a reklamě, nerovné odměňování žen a mužů, genderově senzitivní vzdělávání
  • Lucie Čechovská – příběhy žen se zkušeností migrace, genderově citlivé vzdělávání
  • Zora Javorská – aktivní rodičovství, genderově citlivá výchova (genderově citlivé knihy pro předškoláky a předškolačky, platforma Rodiče za genderově citlivé vzdělávání)
  • Radek Kubala – rovné odměňování, gender a migrace