O nás

Program Ženská práva jsou lidská práva je jedním z dlouhodobých programů NEzávislého Sociálně Ekologického HNUTÍ – NESEHNUTÍ

Od svého vzniku v roce 1999 jsou aktivity programu zaměřeny na spoluvytváření prostoru, v němž by se měnily postoje k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řešily se problémy z toho vyplývající (násilí na ženách, nerovnost na pracovním trhu, v politice a v dalších sférách).

Realizujeme především informační a vzdělávací aktivity. Jejich hlavním cílem je přenést informace a diskuse z odborných a akademických rovin mezi širší veřejnost a do všedního života.

Aktivity tvoří

V rámci všech aktivit programu je kladen velký důraz na spolupráci a propojování tematicky spřízněných organizací, institucí i jednotlivých osob.

Aktivity jsou realizovány týmem: