Očima žen

NROS_publicita_obr_maly

 

Naše organizace je partnerem v projektu Očima žen podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

 

Název projektu

Očima žen

Příjemce grantu

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Celkové náklady projektu

1 349 003 Kč

Výše grantu

1 214 102 Kč

Doba realizace

Srpen 2014 – duben 2016

 

Popis projektu

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem se spolu s partnery – neziskovou organizací z Brna NESEHNUTÍ a s občanským sdružením Sdružení pro vzdělávání komunit – stalo nositelem projektu OČIMA ŽEN.

 

Projekt OČIMA ŽEN chce především v Ústeckém kraji vytvořit komunikační platformu a prostor, které budou podporovat téma zvýšení podílu žen na moci a rozhodování, a to jak politické, tak ekonomické. Jeho cílem je dosáhnout změny povědomí a postojů k tomuto tématu především u širší veřejnosti, zaměstnavatelů, zástupců měst a obcí i v neziskovém sektoru.

 

TÉMA chceme V REGIONU AKCENTOVAT realizováním aktivit zaměřených PŘEDEVŠÍM NA ŠIRŠÍ VEŘEJNOST – uspořádáme TÝDEN ROVNÝCH

PŘÍLEŽITOSTÍ 2015 a GENDER PAY GAP DAY 2016, dva THINK TANKy, dva odborné semináře a informační kampaň, která bude mít jak část tiskovinovou, tak elektronickou. V jejím rámci vytvoříme velkoformátovou TEMATICKOU VÝSTAVU, která bude pracovat s mýty a předsudky spojovanými s problematikou „zvýšení podílu žen na moci a rozhodování“ tematicky směrem k rovnému odměňování, přístupu ke vzdělání a kariérnímu růstu, s rovnou účastí na politickém rozhodování a vůbec s postavením žen na trhu práce a v politickém životě. Výstava bude určena i k volnému zapůjčení, bude šířena formou elektronickou jako direct mail i formou informačního letáku.

 

V současné době projektový tým připravuje strategii informační kampaně,

která začne v rámci Týdne rovných příležitostí v červnu 2015. V průběhu této informačně vzdělávací akce s prvky happeningu zaměřené především na širší veřejnost bude poprvé představena velkoformátová výstava, uspořádány první think tank a vzdělávací seminář na téma „ genderové a komunitní rozpočtování, rovné příležitosti očima měst a obcí, Evropská charta žen a mužů na úrovni měst a obcí, Akční plány“. Akce ve veřejném prostoru bude spojena s promítáním tematických filmů.

 

Projekt OČIMA ŽEN je podpořen z programu „Fondu pro nestátní neziskové organizace“.

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů.

Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

Kontakt:

 

Michal Polesný

manažer projektu Očima žen
tel., fax.: +420 475 201 096
www.ckpul.cz , info@ckpul.cz
telefon:  +420 603 879 688 , e-mail: polesny@ckpul.cz

 

Partneři projektu:

 

NESEHNUTÍ Brno

třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno

543 245 342 / 732 854 435

 

www.nesehnuti.cz

www.zenskaprava.cz

www.facebook.com/nesehnuti

www.facebook.com/zenskapravajsoulidskaprava

www.twitter.com/NESEHNUTI

 

http://podporte.nesehnuti.cz/

 

Petra Havlíková

koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva

 

Materiály ke stažení

Očima žen – Leporelo

Výstava očima žen v elektronické verzi

Očima žen rollup

Očima žen strip mini komiks

plackysamolepky, trička