Odborná Porota 2013

            Do odborné poroty soutěže Sexistické prasátečka v letošním roce zasedne 14 porotců a porotkyň, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou genderu a reklam ať už na akademické rovině, nebo například v médiích, marketingu a v Radách pro reklamu. Mezi tyto porotce a porotkyně patří Lucie Jarkovská, Ondřej Pavlů, Jana Juráňová, Martin Charvát, Tereza Kučerová, Václav Sochor, Monika Metyková, Petr Pavlík, Eva Rajčáková a Ladislav Šťastný.

Důvodem našeho výběru těchto odborníků a odbornic do poroty byla v několika případech jejich již předchozí participace na soutěži Sexistické prasátečko. Zároveň se snažíme vyhledávat přední české i zahraniční odborníky a odbornice na gender a genderové stereotypy v reklamních prezentacích. Jako každoročně, i letos bude cílem porotců a porotkyň vybrat 3 nejsexističtější reklamy, které byly letos veřejností nominovány do soutěže Sexistické prasátečko.

 

Johana Amlerová

V aktuální době studuje marketingovou komunikaci a PR a zároveň obor Politologie a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Mezi její zájmy patří politický marketing, sociální média a jejich analýza.

Johana Amlerová

Johana Amlerová

Martin Charvát

Vystudoval Karlovu univerzitu a Konzervatoř Jaroslava Ježka. Pracuje jako Creative director v reklamě. Jeho kampaně byly mnohokrát oceněny na mezinárodních soutěžích The One Show nebo Clio Epica. Je držitelem ceny Zlatý ohníček ADC České republiky za osobní přínos české reklamě. O kreativitě v reklamě přednáší na VŠE a v Českém institutu reklamní a marketingové komunikace.

Martin Charvát

Martin Charvát

Lucie Jarkovská

Pracuje jako odborná asistentka na oboru genderových studií, která spadá pod katedru sociologie FSS MU.  Věnuje se především problematice genderu ve školství a vzdělávání. Mezi její nejnovější publikace patří článek v odborném periodiku Sociální studia s názvem „Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb Chvála etnografie ve výzkumu dětí“, který vyšel v loňském roce a který se zaměřuje na metodologická dilemata ve výzkumu dětí a dětství.

Lucie Jarkovská

Lucie Jarkovská

Jana Juráňová

Vystudovala ruštinu a angličtinu na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. Pracovala jako dramaturgička v trnavském divadle, jako zástupkyně šéfredaktora Slovenských pohl´adov, editorka několika knižních projektů. V roce 1993 zažila se svými spolupracovnicemi feministický kulturní, vzdělávací a publikační projekt Aspekt.  Do dnes je jeho koordinátorkou.

Jana Juráňová

Jana Juráňová

Eliška Kubešová

Vystudovala Marketingovou komunikaci a PR na Karlově Univerzitě v Praze, v současnosti studuje žurnalistiku ve Švédsku a zároveň pracuje jako šéfredaktorka webu Markething.cz. Mezi její zájmy patří politický marketing, právo a dění na internetu a Skandinávii.

Eliška Kubešová

Eliška Kubešová

Tereza Kučerová

Absolventka oboru MKPR a studentka Žurnalistiky na FSV UK. Zajímá se o fashion marketing, genderové stereotypy, propragaci umění a kritiku postmoderní společnosti.

Tereza Kučerová

Tereza Kučerová

Martin Maxa

Vystudoval obor Marketingová komunikace a PR na Univerzitě Karlově a dále studoval rok na francouzském Sciences Po Rennes, kde se zaměřil především na marketing luxusního zboží a módních značek v propojení s moderními dějinami. Aktuálně studuje Mediální studia na Univerzitě Karlově a je jedním z členů dozorčí rady serveru Markething.cz

Martin Maxa

Martin Maxa

Monika Metyková

Vystudovala sociologii na FSS MU. Působí jako odborná pracovnice v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU v Brně. Zároveň na FSS přednáší předmět Gender a média na katedře sociologie a Vybraná témata studia nových médií na katedře žurnalistiky.

Monika Metyková

Monika Metyková

Petr Pavlík

Vystudoval Chemicko-technologickou fakultu ČVUT v Praze, a dále Bowling Green State University v Ohio. Na fakultě humanitních studií UK přednáší předměty Média a společnost, Metody genderové analýzy médií nebo Metody prosazování genderové rovnosti. Zaměřuje se především na oblast genderu v médiích.

Petr Pavlík

Petr Pavlík

Ondřej Pavlů

Je spoluzakladatelem serveru Markething.cz a absolvent oboru Marketingová komunikace a PR. Žije v Sydney, kde studuje na University of Technology MBA program se zaměřením na marketing a sportovní management. Píše o sportovním a politickém marketingu a sociálních médiích.

Ondřej Pavlů

Ondřej Pavlů

Eva Rajčáková

Vystudovala Fakultu masmediální komunikace UCM v Trnavě. Působila jako PR manažerka ve společnosti A. S. A. Slovensko, spol. s. r. o. a dále jako finanční ověřovatelka pro implementaci OP vzdělávání v Agentuře Ministerstva školství SR. Od roku 2010 pracuje jako výkonná ředitelka slovenské Rady pro reklamu.

Eva Rajčáková

Eva Rajčáková

Jiří Šindelář

Aktuálně studuje Marketingovou komunikaci a PR na Karlově univerzitě. Pracuje na pozici tiskového mluvčího, redaktora serveru Markething.cz a zastává pozici jednoho ze správců serveru facebook. Věnuje se především politickému marketingu.

Jiří Šindelář

Jiří Šindelář

Václav Sochor

Vystudoval politické vědy na Karlově univerzitě v Praze. Je autorem osnov průřezového předmětu Média a medializace pro střední školy a 2. Stupeň ZŠ. Pracoval jako moderátor a redaktor v české redakci BBC. V roli vedoucího zahraničního zpravodajství stál u vzniku televize Z1. V roce 2011 se ujal funkce šéfredaktora stanice Rádia Česko.

Václav Sochor

Václav Sochor

Ladislav Šťastný

Vystudoval právnickou fakultu UK. Pracoval v Československé televizy, působil ve Filmexportu. Zastával také funkci ředitele v české pobočce Warner Bros. V roce 2007 se stal výkonným ředitelem Rady pro reklamu, jejímž cílem je podle jejích internetových stránek „dosažení čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy na území ČR“