Odkazy


 

Business

– Asociace podnikatelek a manažerek – cílem organizace je rozvoj osobnosti ženy a její plnou seberealizaci při naplňování jak funkce matky, tak profesní funkce. APM je členem BPW- Business and Professional Women International. http://www.podnikanizen.cz/ – Moravská asociace podnikatelek a manažerek – http://www.podnikatelky.eu/ – Jihočeská asociace podnikatelek... » pokračování

Věda

– Národní kontaktní centrum – ženy a věda – podporuje rovné příležitosti pro ženy a muže a obecně podporuje mladé lidi ve vědě a výzkumu, včetně vytváření praktických nástrojů k dosahování těchto cílů a předkládání doporučení pro tvorbu politik. http://www.zenyaveda.cz/ » pokračování

Trh práce

– Evropský sociální fond ČR – cílem je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. http://www.esfcr.cz/ – Gender management – metody dodržování rovných příležitostí mužů a žen, skloubení rodinného a pracovního života. http://management.gendernora.cz/... » pokračování

Gender, migrace, integrace

– Evropská kontaktní skupina v ČR – prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. http://www.ekscr.cz/ –  Slovo 21 – realizuje především romské projekty a projekty týkající se integrace cizinců žijících v ČR, cílem je podpora... » pokračování

Feminismus, ženská práva

– Česká ženská lobby – síť neziskových organizací hájících práva žen v ČR, hlásí se k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na politickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži. http://www.czlobby.cz/ – Český helsinský výbor – jeho posláním je sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv a Monitoring... » pokračování