Gender, migrace, integrace

– Evropská kontaktní skupina v ČR – prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. http://www.ekscr.cz/

 Slovo 21 – realizuje především romské projekty a projekty týkající se integrace cizinců žijících v ČR, cílem je podpora boje proti rasismu a diskriminaci, rozvíjení  dodržování lidských práv, vytváření rovných příležitostí a napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. http://www.slovo21.cz/