Násilí na ženách, domácí násilí, obchod s lidmi

Aliancia žien – organizace zaměřená na lidská práva žen a jejich porušování – genderové podmíněné násilí, obchod se ženami a nucená prostituce, reprodukční práva.

http://www.alianciazien.sk/

Domácí násilí – stránky pod záštitou Bílého kruhu bezpečí věnované domácímu násilí. http://www.domacinasili.cz/

La Strada – organizace působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi, poskytuje pomoc obchodovaným a vykořisťovaným osobám. http://www.strada.cz/

Persefona – poskytuje odborné sociální poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění, upozorňuje na bílá místa v péči o oběti domácího násilí. http://www.persefona.cz/

– proFem – konzultační středisko pro ženské projekty se zaměřuje na poskytování poradenských služeb a konzultací ženám, které zažily násilí/domácí násilí, a pořádá kurzy pro ženy znevýhodněné na trhu práce. http://www.profem.cz/

– ROSA o.s. – specializuje se na pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci násilí. http://www.rosa-os.cz/