Politika

– Fórum 50 % – jeho hlavním cílem je změna současné politické situace v ČR, týkající se zastoupení žen v rozhodovacích procesech a politice. http://padesatprocent.cz/