Rodičovství

Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, jehož posláním je zlepšit postavení rodiny ve společnosti – prosazuje práva žen v oblasti porodnictví a rovné zacházení s ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. http://www.aperio.cz/

– Zajímavý blog k tématu http://evropanka.blogspot.com/2011/12/birthplace-duveruj-ale-proveruj.html

Česká asociace dul – sdružuje ženy, které poskytují psychickou a fyzickou podporu a informace ženám a rodinám v těhotenství, při porodu a v poporodním období.

http://www.duly.eu/

Hnutí za aktivní mateřství – usiluje zejména o pozitivní změnu českého porodnictví směrem k přirozenějšímu a bezpečnějšímu porodnímu procesu, o respektování práv žen při porodu. http://www.iham.cz/

– podobné problematice se věnuje http://www.znovuzrozenyporod.cz/

Klub K2 – věnuje se zejména ženám na mateřské a rodičovské dovolené, pomáhá rodičům při slaďování rodiny a práce, dále posiluje jejich rodičovské kompetence a přispívá ke zdravému životu rodiny. http://www.klubk2.cz/

Síť mateřských center v ČR – cílem je posilování hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. http://www.materska-centra.cz/

UNIPA – Unie porodních asistentek – profesní sdružení porodních asistentek. http://www.unipa.cz/