Trh práce

Evropský sociální fond ČR – cílem je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. http://www.esfcr.cz/

Gender management – metody dodržování rovných příležitostí mužů a žen, skloubení rodinného a pracovního života. http://management.gendernora.cz/

– Most k životu – rozvojem a podporováním vzdělávání prostřednictvím rekvalifikačních kurzů pomáhá lidem najít lepší uplatnění na trhu práce a tím  zlepšit i celkovou kvalitu jejich života. http://www.mostkzivotu.cz/

Rovné šance – portál pro ženy, podpora rovného přístupu k zaměstnání. http://www.rovnesance.cz/