Věda

– Národní kontaktní centrum – ženy a věda – podporuje rovné příležitosti pro ženy a muže a obecně podporuje mladé lidi ve vědě a výzkumu, včetně vytváření praktických nástrojů k dosahování těchto cílů a předkládání doporučení pro tvorbu politik. http://www.zenyaveda.cz/