Ženy 50+

 – Ženy50 – činnost organizace zaměřena na ženy kolem padesátého roku a starší, které tvoří skupinu nejvíce ohroženou sociálním vyloučením. http://www.zeny50.cz/