Odkazy | FAQ

Odkazy tématu:

reklama a sexismus

Jak čelí evropské státy genderové diskriminaci v reklamě? (2002, Dana Řeháčková – Gender, rovné příležitosti, výzkum)

Ženy jako symboly krásy, mateřství a rodinné pohody (14.7.2003, Jonáková – feminismus.cz)

Zneužívá reklama ženy? (7.9.2005, Econnect)

Stop sexismu v reklamě (3. 9. 2007, Martina Trymlová – Media a Marketing)

Rada Evropy zbrojí prosti sexismu v reklamě (13. 9. 2007, vikki – Rovnoprávnost.cz)

Sexy uklízečka vychází z módy (23.11.2007, Hudalla – Respekt.cz)

Nůž tak ostrý, že přeřízne… i ženu (27.11.2007, Appeltová – ta-Gita)

Sexismus v reklamě (srpen 2008, Horáková – Marie Claire) – strana 1, strana 2, strana 3 [jpg]

Coca-Cola Zero: muž jak má být? (11.3.2009, Kotková – ta-Gita)

Rada pro reklamu loni uznala 11 z 60 stížností, neetický byl „Posranej život“ Bontonu, Rohozec či Rossmann (10. 02. 2011, ČTK)

Problémové reklamní kampaně II: Krušovice, Škoda či Prima Cool (21.8.2012, Mediaguru)

Sexist Advertisements: 2012’s Best and Worst Attempts to Sell Stuff to Women [angl.] (Eboni Boykin in Culture prosinec 2012)

Sarah Zelinski, Kayla Hatzel and Dylan Lambi-Raine, Students, Challenge Sexist Advertising With Gender Role Reversal (VIDEO) [angl.] (5.3.2013, Margaret Wheeler Johnson- The Huffington Post)

GenderAds.com [angl.]

Cosumes the World of Advertising [angl.] (Chiara Milford – feminspire)

Děti a média (Jak působí média a sexismus v nich na děti)

 

gender a média
Ženy a média

sekce Média na feminismus.cz

Revue pro média č.9 – Média a Gender

Gender v reklamě

 

Projekt „Jako Facka“
JAKO FACKA: Vizuální útok v pražských ulicích
(28.7.2007, Gender & sociologie)

Konference Jako facka – Vizuální útoky v ulicích Prahy (5.9.2005, Econnect)
In Our Faces Exhibition (26.9.2005, Stop Violence Against Women (StopVAW)) [angl.]

Často kladené otázky (FAQ):

Co máte proti sexu?

Proti sexu nemáme nic. Kampaň „Proti sexismu v ulicích“ není zaměřená proti sexu, ale proti způsobu prezentace mužů a žen, který upevňuje předsudky o rolích žen a mužů ve společnosti – tedy proti sexismu. Slovo „sexismus“ je v představách mnoha lidí spojené se slovem „sex“, takže kritiku sexismu často vnímají jako kritiku sexu. Sexismus se však vztahuje k pohlaví (v angl. „sex“) a označuje představu o méněcennosti jednoho pohlaví. Podobně jako jakákoli jiná nesnášenlivost (např. rasismus), je i sexismus postaven na stereotypních názorech o určité skupině, v tomhle případě o skupině žen, nebo mužů – tedy genderových stereotypech. Tyto zjednodušující názory o ženách a mužích – jejich chování, rolích či vlastnostech – vycházejí z představ o „náležitém“ či „přirozeném“ chování mužů a žen. Na jejich základě jsou lidé posuzováni podle příslušnosti k určitému pohlaví bez ohledu na své individuální vlastnosti či schopnosti. Sexismus se tak projevuje především předsudky o nezpůsobilosti k určitým činnostem – „ žena, co neumí řídit“, „ muž, co se nedokáže postarat o dítě“ – a ačkoli se častěji obrací proti ženám, sexistické názory vůči mužům jsou jen druhou stranou stejné sexistické mince, která v důsledku působí diskriminačně vůči všem.

Proč Vám vadí nahé ženské tělo v reklamě? Máte něco proti nahotě?

Nahota nám nevadí. Problematické na využívání nahých těl v reklamách není nahota samotná, ale využívání nahého ženského těla v reklamě bez souvislosti s propagovaným výrobkem (typický příklad: nahá žena v reklamě na zastavárnu). Žena je tak redukovaná na pouhé tělo používané v reklamách jako objekt k prvoplánovému upoutání pozornosti. Tato praxe odráží společenskou nerovnováhu ve vnímání a postavení mužů a žen a vypovídá o genderové nerovnosti v nastavení dané společnosti, kde u ženy je kladen důraz především na její tělo (které dále podléhá sociálně utvářeným očekáváním o tom, jak má správné tělo vypadat – což je fenomén nazývaný mýtus krásy), aniž by se braly v úvahu její schopnosti, ať už profesní či osobní, čímž vytváří a upevňuje stereotypy týkající se společenských rolí a schopností žen a mužů.

Že se často nacházejí „ženy u plotny“ a „muži u piva“ je proto, že to tak sami všichni chtějí a není na tom „stereotypu“ nic špatného, pokud to tak chtějí oba. Co s tím uděláte, když to muže i ženy baví?

Nechceme nikomu nařizovat, jak má organizovat své vztahy nebo jak se má chovat, naopak – chceme umožnit ženám a mužům svobodně žít své životy bez tlaku stereotypů typu „správný muž chodí na pivo zatímco správná žena doma uklízí“.  Nepopíráme, že jsou lidé, kterým „tradiční“ model může vyhovovat. Zároveň jsou ale lidé, kterým nevyhovuje, a kteří jsou přesto, pod tlakem sociálních očekávání vázaných na představy o náležité mužské a ženské roli, tlačeni do stereotypního modelu.  Naší snahou je poukázat na to, že neexistuje jen jeden způsob „bytí“ ženou či mužem, jak se nám genderové stereotypy – prezentované například v reklamě – snaží vnutit.

Myslíte si, že vaše snaha má nějaký smysl?

Ano. Chceme téma dostat do povědomí široké veřejnosti, aby to nezůstalo na rovině pouze akademické debaty. Myslíme si, že forma soutěže, kterou vlastně prostřednictvím posílání svých tipů tvoří sami lidé, může dát jasný signál firmám, že jejich reklama se nelíbí široké a laické veřejnosti.

Nemyslíte si, že děláte firmám jen další reklamu?

Ano, určitě má naše soutěž i takový dopad, ale málokteré firmě se líbí být prezentována v takto negativním duchu. O tom nás přesvědčuje i to, že některé firmy si naši kritiku vzaly k srdci a pokusily se svou reklamu změnit.

Co tím chcete dosáhnout?

Chceme především rozpoutat diskuzi o etice v reklamě. A chceme upozornit firmy, že jejich reklamy se nemusí všem líbit a mohou mít i negativní dopad. Když lidé nominují reklamy do Sexistického prasátečka, často nám do emailu píší, že si od dané firmy na tomto základě nic nekoupí. To může být úhel pohledu, který firmy vůbec nemusí napadnout.

Ale ty ženy se do reklam nechají nafotit dobrovolně, ne?

Ženy sice dostávají zaplaceno, ale v tom, jak bude výsledné reklama vypadat, hrají tu nejmenší roli. Nemyslíme si, že je tedy možné dávat vinu zobrazeným ženám, ale je třeba apelovat na zhotovitele a zadavatele reklam. Sexistická reklama není problém individuální, ale celospolečenský.

Jsou sexisticky zobrazovaní i muži?

Ano, počet těchto reklam vzrůstá, ale to neznamená, že když začnou být sexisticky zobrazováni muži, situace v reklamě se stane rovnoprávnější. Nechceme, aby to, co se děje ženám (objektivizace a sexualizace) se dělo i mužům. Sexisticky jsou muži zobrazováni i tak, když jsou prezentováni například jako neschopní otci nebo partneři.

Co je to ten sexismus?

Sexismus je přesvědčení, že jedno pohlaví je méně schopné či důležité než druhé pohlaví. Sexismus v reklamě se tedy nevztahuje jen k nahotě bez souvislosti s nabízeným produktem, ale i k stereotypnímu a znevažujícímu zobrazení mužů a žen. Pokud je muž zobrazen jako neschopný přebalit dítě, obsahuje reklama předpoklad, že má v této oblasti menší schopnosti než ženy.

Vy chcete ty konkrétní firmy zničit?

Ne, naopak je místo poučování chceme zábavnou formou upozornit, že jejich reklama se někomu nemusí líbit a může se snadno minout účinkem. Lidé si na ní mnohdy všimnou jen odhaleného těla a nabízený produkt jejich mysl úplně vynechá.

Každý se rád podívá na pěknou ženu, nemyslíte?

Není problém se zobrazováním pěkných žen či mužů, ale s jejich spojování s komerčním produktem, které s pěkným tělem nijak nesouvisí. Reklama pak vyvolává dojem, že prodává zobrazeného člověka a ne například vrtačku. To je pro nás nepřijatelné.

A čeho jste už dosáhli?

Povedlo se nám některé firmy přesvědčit, aby svou reklamu stáhly a některé, aby svou reklamní prezentaci změnily. Myslíme si také, že se nám podařilo začít veřejnou debatu o sexismu v reklamě a ukázalo se, že mnoha lidem vadí sexismus v reklamě. Rovněž spolupracujeme s Radou pro reklamu, která je v České republice důležitým samoregulačním orgánem.

Ale reklama jen odráží přirozené nastavení rolí v společnosti?

Nemyslíme si, že současné rozdělení rolí žen a mužů ve společnosti je jen výsledkem přirozenosti, ale má na něm velký podíl výchova. Hlavním cílem reklamy je připoutat pozornost a toho těžko docílíte tím, že budete ukazovat věci tak, jak je všichni znají.