Den za rovné příjmy 15. 4. 2016 – Buďme k ženám fér

DenZaRovneP_FB-cover_784x295-K1

Věděli jste, že ženy u nás vydělávají v průměru o 22 % méně než muži? A že jsou české seniorky dvakrát více ohroženy chudobou než senioři? Den za rovné příjmy má upozornit právě na neférové rozdíly v platech i penzích mužů a žen.

V rámci symbolické akce proto zveme všechny ženy, aby si přišly užít slevu 22 %. Tu jim poskytne více než 30 podniků z Prahy a Brna na vybrané produkty či služby. Přidejte se k nám a pojďte zjistit, jaké by to bylo, kdyby měly ženy stejnou kupní sílu jako muži.

Akci pro vás připravili Otevřená společnost, NESEHNUTÍ a Gender Studies ve spolupráci s osvícenými podniky a obchody.

budmefer1

Co je příjmová nerovnost?

Ženy v České republice si měsíčně vydělají v průměru o 22 % méně než muži. Tento rozdíl daleko převyšuje průměr ostatních evropských zemí (17 %), a Česká republika se tak řadí na chvost žebříčku platové rovnosti. Možná vás překvapí, že největší rozdíl v platech je dlouhodobě mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kdy absolventky vydělávají až o 30 % méně než absolventi. [1]

Problém genderové nerovnosti platů ovlivňují mnohé faktory. Jedním z nich je i fakt, že ženy vedle placené práce mnohem častěji než muži pečují o děti a seniory v rodině. Aby tuto dvojitou roli zvládly, častěji přistupují na částečné úvazky, úvazky na dobu určitou či vykonávají méně kvalifikované a hůře platově ohodnocené pracovní pozice. Jako problematické se ukazuje i tradiční rozdělení genderových rolí a přetrvávání stereotypů, které vedou ke koncentraci mužů a žen do různých odvětví a oborů. Odvětví, kde převládají ženy, jako zdravotnictví, vzdělávání a sociální služby, jsou pak typicky méně finančně ohodnoceny než ty mužské. Významnou roli při platové nerovnosti hrají také diskriminace žen na pracovišti, platová netransparentnost či skleněný strop, který ženám brání proniknout do vyšších pozic.

Skutečnost, že si ženy v průběhu své pracovní kariéry vydělají méně, se bolestivě projeví na jejich nízkém důchodu. Seniorky u nás dostávají o 13 %[2] nižší důchod než senioři a ve věkové kategorii 65+ je ohroženo chudobou dvojnásobně více žen než mužů[3]. Ne nadarmo se říká, že chudoba má ženskou tvář.

budmefer2

Co s tím můžeme dělat?

Systémové řešení příjmové nerovnosti spočívá zejména na vůli státu, zaměstnavatelů a odborů. Něco však můžeme udělat i my jako jednotlivci.

  • Vyhledávejme informace o genderové platové nerovnosti a mluvme o ní. Když problém lépe pochopíme, můžeme s ním i lépe bojovat.
  • Nabourávejme genderové stereotypy i ve výchově. Směřujme naše děti ke vzdělání a kariéře, která je baví, a ne která se od nich očekává na základě tradičních genderových rolí.
  • Mluvme o výši našeho platu se svými kolegy/němi či známými a přemýšlejme, jestli je adekvátní. Jak jinak zjistíme, jestli nejsme finančně podhodnocené/i? I když máte v pracovní smlouvě dodatek o mlčenlivosti (ze kterého prosperují zejména zaměstnavatelé), není právně vymahatelný.
  • Pokud vzhledem ke své pozici nevyděláváte adekvátně, nebojte se zažádat si o vyšší plat.
  • Rozdělme si péči o blízké rovnocenněji. Osoba, která pečuje o závislé osoby v rodině, bude pravděpodobně i méně vydělávat.
  • Nepodceňujme cenu naší práce na pohovoru. Předem si zjistěte obvyklý plat pro danou pozici ve vašem regionu a na pohovoru jej ještě o něco málo navyšte. To vám dá lepší vyjednávací pozici a prostor platový požadavek během vyjednávaní případně snížit.
  • Jste na rodičovské dovolené a zároveň pracujete? Zjistěte si víc o institutu tzv. vyloučené doby. Když máte v průběhu rodičovské nižší plat, než jste měl/a před ní, můžete jednoduše požádat o vyloučení této doby z výpočtu vašeho důchodu.
  • Pokud nepracujete, protože pečujete o blízké osoby, nebo vytváříte zázemí vašemu partnerovi či partnerce, dbejte na to, abyste měl/a uhrazeno sociální pojištění nebo aby vaše rodina cíleně spořila na váš důchod.

budmefer3

Aktuální informace a přehled podniků najdete na facebookové události Den za rovné příjmy BrnoDen za rovné příjmy Praha.

Fair_income_logo_H_CZ              flag_yellow_high_napis

 

[1] Eurostat, 2013

[2] EU –SILC, 2010

[3] Eurostat, 2014