On-line publikace k dopadům plánovaných reforem na ženy

V této sekci jsme pro vás připravili přehlednou a interaktivní publikaci o dopadech vládních reforem na různé skupiny žen. K této problematice jsme připravili i videoklip a otevřený dopis vládě a poslanecké sněmovně.

Při hlubším zájmu o téma doporučujeme publikaci Aspektu Rodové dôsledky krízy nebo publikaci Gender Studies Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance: genderové aspekty finanční krize.

Zajímáte-li se o kritiku vládních reforem z dalších úhlů, informace najdete také zde.

Penzistky

Plánovaná penzijní reforma předpokládá posilování druhého pilíře důchodového zabezpečení (soukromé penzijní fondy) na úkor prvního (průběžný systém), tedy že si na důchod budeme přispívat sami. Ženy, které průměrně vydělávají méně, budou mít i nižší penzi a stejně tak horší budou jejich možnosti si na penzi spořit. » pokračování

Pracující

Řada problémů, na které upozorňujeme a které mají dopad na kvalitu života žen,  má společnou příčinu – nerovné odměňování žen. Ženy průměrně vydělávají o čtvrtinu méně než muži, tento rozdíl se ještě zvyšuje s dosaženým vzděláním (vysokoškolačky mají např. také statisticky více odpracovaných hodin než muži, ale nižší mzdu). Očekává... » pokračování

Samoživotelky

Po rozvodu bývají děti často svěřovány matce. V rodinách osamělých matek žena zastává jak roli pečovatelskou, tak živitelskou. Vzhledem k tomu, že ženy průměrně vydělávají méně než muži, dostávají se tak jako samoživitelky do těžké ekonomické situace. Platné nebo chystané změny zákonů nezlepšují, ale spíše zhoršují situaci žen samoživitelek. Rodiny... » pokračování

Migrantky

Nedostatek služeb péče o děti se výrazně dotýká také žen migrantek, ty obvykle potřebují být ekonomicky aktivní, což je i důležitou součástí jejich integrace. Včasná integrace je důležitá také pro jejich děti, které se díky ní dostanou mezi děti rodilých mluvčí. Velkým problémem migrantek je i omezený přístup do veřejného... » pokračování

Matky na rodičovské dovolené

Ženy jsou v ČR nadále vnímány jako hlavní osoby zodpovědné za péči o děti. Muži se často snaží rodinné odpovědnosti unikat. Chybí podpora otců v péči o děti. Chybí také hospodářská podpora žen, která by péči podporovala. Finanční situace matek na rodičovské dovolené se díky vládním reformám v posledním roce zhoršila.... » pokračování

Nezaměstnané

Ženy mají na českém trhu práce slabší postavení. Mají nižší míru zaměstnanosti, dostávají nižší odměny za práci, také ve vyšší míře trpí nezaměstnaností a navíc čelí diskriminaci při hledání zaměstnání. Jsou také více ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností (delší než 1 rok), a to právě v souvislosti s péčí o malé děti... » pokračování

Studující

Například plánované zavedení školného bude mít větší negativní dopad na ženy. Investice do vzdělání se ženám vyplatí méně, neboť ani výborné vzdělání jim nezajišťuje finanční ohodnocení srovnatelné s muži. Naopak největší rozdíl v neprospěch žen vykazují příjmy vysokoškolsky vzdělaných žen oproti příjmům mužů vyskoškoláků. V konečném důsledku může zavedení školného vést k dalšímu poklesu... » pokračování