Rada pro reklamu

Rada pro reklamu jako nestátní, nezisková organizace nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Rada pro reklamu vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení.

Rada pro reklamu může, v případě nerespektování jejích doporučujících rozhodnutí, předat podnět příslušnému Krajskému živnostenskému úřadu (KŽÚ) k dalšímu řešení. KŽÚ mají zákonem danou pravomoc udělovat sankce.

Program Ženská práva jsou lidská práva podal podnět Radě pro reklamu ve věci zastávarny Index. Arbitráží kmise Rady pro reklamu ve svém rozhodnutí ve věci reklamní kampaně zastavárny Index potvrdila naše stanovisko a prohlásila reklamu za závadnou; zároveň doporučila zadavateli reklamní kampaň ukončit.