Sexistické reklamy

Sexistická reklama bývá často spojována se sexualitou a nahotou. Toto nedorozumění vychází ze slova sexismus, což ale znamená diskriminaci na základě pohlaví. Spojení genderové diskriminace v reklamě s nahotou a sexualitou bývá časté, ale mezi sexistické reklamy řadíme také reklamy reprodukující genderové stereotypy a urážlivé reklamy.

V této sekci si můžete přečíst, proč považujeme konkrétní reklamy za sexistické.