Sledování politických stran

Program Ženská práva jsou lidská práva se v jedné ze svých aktivit zaměřuje na sledování politických stran z genderového hlediska. Jde nám nejen o to jak se tyto strany v tomto směru prezentují, jak zachovávájí genderově korektní jazyk, zahrnují ženy do svých řad a jaké jim udělují pozice, ale také o to jak o rovných příležitostech žen a mužů celkově uvažují.

V rámci této sekce proto zveřejňujeme genderovou analýzu webových stránek politických stran a také odpovědi politiků a političek na naše dotazy týkající se rovných příležitostí žen a mužů.