Reakce politiků na otevřený dopis

Jak jsme již slíbili, v pravidelných dávkách posíláme vládě a poslancům a poslankyním parlamentu ČR otevřený dopis, který máme zde, na našich stránkách a je zaměřen proti vládním reformám a jejich dopadům na různé skupiny žen. Níže představujeme výběr z odpovědí, které nám přišly.

„Vážení, je mi to upřímně líto, ale dopady tvrdě pocítí všichni slušní lidé. Ženy i muži. Ač se jako opoziční poslanec snažím tomu zabránit. Marně. S úctou MUDr. Jiří Koskuba“

„…děkuji za Váš mail a zaslaný dopis. Rozumím Vašim výhradám, které vznášíte proti vládní pseudoreformě. Mám za to, že méně prokorupční vláda, vláda odborně zdatnější a lidsky odpovědnější, než je ta současná, by musela hledat skutečná východiska ze současných ekonomických a společenských problémů. Existuje řada možností, jak účinně postihovat korupci a rozkrádání veřejných prostředků a jak podpořit ekonomiku a zajistit sociálně citlivé řešení současných problémů. Bohužel současná koalice toho není schopna. Situaci může zásadně změnit jen výměna neschopné a sociálně necitlivé vlády. Přeji vše dobré Miroslav Grebeníček“

„…děkuji Vám za Váš dopis i stanovisko. Osobně jsme odpůrce v této době projednávaných a vládní koalicí přijímaných reforem ve zdravotní péči a sociálním zabezpečení. Tyto reformy neřeší efektivnost vynakládaných prostředků na zdravotnictví a sociální péči, ale administrativně omezují možnost přístupu k těmto službám velké části české společnosti. Stejně jako já i mí kolegové v poslaneckém klubu KSČM jednáme tak, aby veškeré přijímané zákony byly ku prospěchu naprosté většiny lidí naší republiky. Vaše stanovisko a názor jistě využijeme v další práci. Přeji Vám vše dobré a jsem s pozdravem RSDr. Josef Nekl, poslanec PČR“

„..děkuji Vám za poskytnutí důležitých informací, které je třeba při reformách nepochybně zohlednit. S přátelským pozdravem MUDr. Boris Šťastný, poslanec, Předseda Výboru pro zdravotnictví“

„…jménem pana Schwarzenberga Vám děkuji za Váš názor, panu Schwarzenbergovi jej předám při nejbližší příležitosti. S úctou, Mgr. Lucie Weitzová, asistentka poslance Karla Schwarzenberga“

„…děkuji za zajímavý podnět, přečetl jsem přiložený otevřený dopis, shlédl video a mám dvě poznámky. V klipu příliš nerozumím částce i za důchodové připojištění, když bude díky VV dobrovolné (máte-li na mysli druhý pilíř). Kdo nebude do druhého pilíře chtít vstoupit, ten tak neučiní. Pokud jde o týdenní nákupy a vykrytí zvýšení DPH pouze daňovým odpočtem pro rodiny s dětmi, máte jistě pravdu a je třeba se touto problematikou zabývat. V tomto směru promluvím s předsedou sociálního výboru Martinem Vackem, kterého jste však, jak vidím, také obeslali. Je hlavním garantem této problematiky pro celý poslanecký klub. Já i mí kolegové se díváme na reformy prizmatem různých příjmových skupin a  věku, takže genderový úhel pohledu je pro mě úplné novum a děkuji za něj. Přeji příjemný den s přátelským pozdravem, Ing. Viktor Paggio, poslanec Parlamentu ČR“

„Dobrý den, již jsem tyto problémy začal z podnětu žen z Karlovarského kraje řešit přímo s panem ministrem Drábkem, zdravím, R.Chlad, poslanec PSP.“

„Děkujeme jménem klubu Komunistické strany Čech a Moravy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za Váš mail, postoupený všem poslaneckým klubům Kanceláří Poslanecké sněmovny. Uvedené skutečnosti jsou nám známy, chápeme jejich důležitost a hledáme odpovídající řešení. Pavel Kováčik, předseda klubu“

 

„Vážená paní Pešáková, předně Vám děkuji za dopis, ve kterém vyjadřujete vaše obavy z dopadu reforem na ženy. Dovolím si Však s některými body nesouhlasit. Rodičovský příspěvek byl novelou MPSV pouze upraven tak, aby všechny variatny čerpání byly stejně výhodn. Navíc byla přidána velmi významná změna a to, že se nově nesleduje, zda dítě nad dva roky věku navštěvuje státní předškolní zařízení. Rozšířen byl i počet hodin, po které je umožněno dávat děti do dvou let věku do předškolních zařízení a to na 46 hodin měsíčně. Tím je umožněno ženám a mužům na rodičovské dovolené pracovat dle jejich potřeb.Také volba délky rodičovského příspěvku bude záviset na vyměřovacím základu kteréhokoliv z rodičů, to znamená i biologického otce, který s rodinou nežije. Tím tedy nebudou poškozeny ani samoživitelky. Toto jsou opatření, která naopak umožňují individuálnější volbu a lepší možnost sladit rodinný i profesní život. Co se týká rozdílných příjmů mezi ženy a muži, o tomto problém vím a popravdě jeho řešení není napravitelné žádnou rychlou novelou či reformou. Od toho se pak samozřejmě odvíjí i výše důchodu, tedy i možnost si dobrovolně spořit a zvyšovat svůj budoucí důchod. Povinnost školného podporuji za předpokladu, že budou jasně stanoveny pravidla bezúročných půjček a zejména odkladu splácení až do doby, kdy začne dotečný muž či žena vydělávat natolik, že bude tuto půjčku schopen splácet a zárovit i živite sebe a svoji rodinu. Upřednosťnuji situaci, ve které se bude vzdělanost společnosti zvyšovat a to i za předpokladu finanční spoluúčasti. Lenka Kohoutová, poslankyně za ODS, členka vedení Klubu ODS, členka Výboru pro sociální politiku, Petičního a Kontrolního výboru, předsedkyně Podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné, členka Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti“