Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

NF_sexismus_obecná plaketa

NESEHNUTÍ se svými partnerskými organizacemi bude od září 2014 do listopadu 2015 pracovat na projektu  Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě, který podpořila nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Děkujeme za podporu!

Název projektu: Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

Realizátor: NESEHNUTÍ Brno
Kontaktní osoba:  Petra Havlíková
Projektový email: petra@nesehnuti.cz
Datum zahájení: 01.09.2014
Datum ukončení:
30.11.2015

Popis projektu:

Projekt reaguje na přemíru diskriminačních reklam v českém veřejném prostoru. V návaznosti na zkušenosti realizátora i partnerských organizací volíme jako klíčové cíle změnit praxi dozorových a samoregulačních orgánů reklamy, která nevyužívají dostatečně kompetence, které jim současná legislativa umožňuje. Zároveň budeme zapojovat veřejnost tak, aby se o problematice nejen kvalitně dozvěděla, ale také se aktivně zapojila do nabízených nástrojů řešení.