24.4.2011

Sledování webových stránek politických stran

Zaměřili jsme svůj zájem na internetové stránky politických stran a rozhodli se zjistit, jak jsou tam političky zobrazovány, prezentovány jejich politické názory a zda působí stránky genderově vyváženým dojmem. Bude to takové malé turné po oficiálních internetových prezentacích politických stran. Kriteria hodnocení jsme nastavili následovně:

1) Hodnotíme vizuální podobu internetových stránek, tzn. jak často a jak jsou političky na stránkách svých stran zobrazovány,

2) dále sledujeme, jaký prostor ženy dostávají pro vyjádření svých politických názorů,

3) a nakonec budeme zjišťovat, jak politické strany vnímají genderově korektní jazyk.