Genderiáda

První místo v soutěži Genderiáda získala studentka, která zkoumala genderové kvóty v politice

Nezisková organizace NESEHNUTÍ v pátek 7. prosince vyhlásila vítězku soutěže GENDERIÁDA (www.genderiada.cz) o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů. První místo udělila odborná porota studentce Kristině Šůsové, která ve své práci zmapovala, jak fungují genderové kvóty v politice v různých zemích. Porovnávala systémy kvót v Belgii, Španělsku a Iráku. Hlavní cenu si… » pokračování

První místo v soutěži Genderiáda získaly studentky, které zkoumaly stereotypy na trhu práce

Nezisková organizace NESEHNUTÍ v pátek 8. prosince vyhlásila vítězky soutěže GENDERIÁDA (www.genderiada.cz) o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů. První místo získala dvojice studentek Lucie Přenosilová a Veronika Novotná za své výzkumné rozhovory s lidmi zaměstnanými v profesích, které společnost vnímá jako typicky ženské nebo mužské. Studentky ze Střední odborné školy… » pokračování

31. 10. Setkání platformy Rodičů za genderově citlivé vzdělávání

Aktualita

Setkání skupiny rodičů a pedagogů a pedagožek nebo osob, které pracují s dětmi, nad podobou soudobého vzdělání s ohledem na genderovou citlivost. Setkání je otevřené všem, kdo mají zájem se konstruktivně bavit o tom, co lze zlepšit, co chybí, jaké jsou možnosti v zahraničí, kde se inspirovat. Setkáním nás provede odbornice na genderovou výchovu Lucie… » pokračování

GENDERIÁDA: Soutěž o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů

Aktualita

Soutěž se zaměřuje na vzdělávání a odbornou činnost středoškolských studentů a studentek. Cílem je motivovat studující, aby se zajímali o otázky rovnosti žen a mužů formou napsání odborné práce o délce 15 – 30 normostran. NESEHNUTÍ chce prostřednictvím soutěže podpořit přemýšlení nadaných studentů a studentek o rovnosti žen a mužů v různých sférách společnosti. Odborné… » pokračování