Světové vůdkyně upozornily na klíčovou roli politické účasti žen na demokracii

Ženy tvoří méně než 10 procent světových lídrů. Celosvětově tvoří ženy méně než jednoho z pěti členů parlamentu. Kritický třicetiprocentní bod pro zastoupení žen v parlamentu byl dosažen nebo překročen pouze v 28 zemích. Na vysoké úrovni se v průběhu 66. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku ženy političky obrátily s výzvou ke zvyšování… » pokračování

Nahé protestující aktivistky

Ukrajinské ženské hnutí Femen existuje od roku 2008. Aktivistky samotné se k feminismu nehlásí, ovšem v tisku jsou praktický po?ád s feminismem spojované. Jsou známé díky protest?m a ve?ejným akcím „naho?e bez“, což je spíše parodií na myšlenku, že „kozy“ mohou prodat vše. T?eba lešení. Pokud mohou prodat, pro? nemohou upozornit? Hlavní oblasti zájm? FEMEN jsou:… » pokračování

Ženy s dětmi doplácí na krizi

Tentokrát vám přinášíme zajímavou zprávu, která je překladem z newsletteru Evropské ženské lobby. Evropskou ženskou lobby tvoří více než 2 500 organizací napříč 30 evropskými zeměmi. Jejich cílem je podporovat skutečnou rovnost žen a mužů v Evropské unii, a to ve všech sférách, v soukromém i profesním životě. Více o Evropské ženské lobby zde…. » pokračování

BÍLÁ STUŽKA – muži proti násilí na ženách

 Muži mužům? Počátek kampaně Bílé stužky (White Ribbon Campaign – WRC) sahá do roku 1991. Tehdy se v Kanadě skupinka několika mužů rozhodla začít přesvědčovat ostatní muže, aby veřejně vystupovali proti násilí na ženách. Jako symbol kampaně si zvolili bílou stužku, jejíž nošení či jiné způsoby propagace měly symbolizovat mužskou opozici ke všem formám násilí na… » pokračování