26.10.2011

Alternativní Nobelova cena pro „nejznámější porodní asistentku světa“

Ina May Gaskinová z USA získala Alternativní Nobelovu cenu roku 2011. Tato 71-letá žena je
považována za „nejznámější porodní asistentku světa“, je podle ní dokonce pojmenován tzv. „manévr
Gaskinové“, který je v dnešní době ve světě vyučován.

Gaskinová vyučuje a šíří takové metody porodů, které staví ženy do centra pozornosti a podporují
tělesné i duševní zdraví matky a dítěte – to se uvádí ve zdůvodnění „Right Livelihood Award Stiftung“,
instituce, která alternativní Nobelovu cenu uděluje. A dále: „Ina May Gaskinová je vzorem pro
porodní asistentky, které mají odvahu jít jinými cestami, ve snaze udělat porodní pomoc lidštější a
dát ženám možnost se samy rozhodnout, jaký druh porodu je pro ně osobně ten správný.“

Proč dostává Gaskinová za svoji vlastně samozřejmou práci porodní báby ocenění? Zcela
jednoduše: Protože žije v zemi, ve které je povolání porodní asistentky již asi 40 let velmi
vzácné. V USA se tím stává průkopnicí – a to v jednom z nejstarších povolání na světě! To je
ironie „moderního“ vývoje. USA sice ročně investují do sektoru porodní podpory 86 miliard dolarů,
což je více peněz než do jakéhokoliv jiného oboru medicíny, porodní asistentky se ale stávají
zbytečnými. Smutný výsledek: podle studie Amnesty International umírá v USA při porodech 4x více
žen než v Německu.

Již v roce 1971 proto Gaskinová založila centrum porodní pomoci Midwifery Center, ve kterém
je dodnes vyučována a praktikována autentická pomoc při porodu. Gaskinová odporuje trendu
přetechnizovaných porodů a chce ženám dát volbu, jak své dítě přivedou na svět. Zatímco je v USA
30 % všech porodů provedeno císařským řezem, v centru Gaskinové jsou to pouze 2 % – a to i přes
mnoho dvojčat a přes polohy koncem pánevním.

Vývoj v Německu vypadá podobně: také tu explodují císařské řezy. V posledních letech jejich
počet vzrostl ze 17 % (1994) na více než 31 % v roce 2009 (zdroj: Statistický úřad Německa). Toto
z dlouhodobého pohledu znamená ztrátu prapůvodního porodního vědění: neboť císařský řez
často slouží jako paušální odpověď na jakoukoli odchylku od normálu nebo je dokonce nabízen
jako „jemná“ alternativa k vaginálnímu porodu. Zároveň minimální platy a vysoké částky povinného
pojištění nutí porodní asistentky v Německu upustit od jádra jejich činnosti – asistování u porodu.
A přitom právě porodní asistentky nabízejí rodičkám individuální, vyčkávací a přirozenou pomoc při
porodu.

Jsme přesvědčeni, že porodní asistentky jsou pro dobrý start do života nepostradatelné. Zachování
tohoto povolání leží na srdci nejen porodním asistentkám, ale je v zájmu všech žen! Každá žena by
měla mít možnost svobodné volby asistence u porodu a také místa porodu.

Porodní asistentky pro Německo (Hebammen für Deutschland)

Nitya Runte, předsedkyně

n.runte@hebammenfuerdeutschland.de

www.hebammenfuerdeutschland.de

přeložila Martina Mangová, www.lunarnijoga.cz