2.9.2011

BÍLÁ STUŽKA – muži proti násilí na ženách

 Muži mužům?

Počátek kampaně Bílé stužky (White Ribbon Campaign – WRC) sahá do roku 1991. Tehdy se v Kanadě skupinka několika mužů rozhodla začít přesvědčovat ostatní muže, aby veřejně vystupovali proti násilí na ženách. Jako symbol kampaně si zvolili bílou stužku, jejíž nošení či jiné způsoby propagace měly symbolizovat mužskou opozici ke všem formám násilí na ženách. Po pouhých šesti týdnech příprav již nosilo stužku napříč Kanadou 100 000 mužů, navíc se mnozí další aktivně účastnili nově započatých diskusí. Nošení bílé stužky nemělo být jen viditelným přihlášením se k boji za odstranění násilí na ženách a dívkách, ale i „osobním závazkem, že se takového násilí nedopustím, neodpustím jej a nebudu k němu mlčet“.Přestože je kampaň orientována převážně na problematiku násilí na ženách, tabuizované nejsou ani jiné formy násilí – například násilí mezi muži, násilí vůči dětem či partnerské násilí, ve kterém je obětí muž. Je však zdůrazňován systémový prvek útlaku na ženách, kdy „násilí páchané některými muži vůči ženám bylo dlouhodobě sociálně akceptováno a jako takové hluboce zakořeněno v přesvědčení o mužské nadřazenosti a o  právu mužů kontrolovat životy „svých“ žen“. I když je kanadský model WRC primárně koncipován jako kampaň mužů pro muže – zvýšit informovanost o problému mezi mladými chlapci a muži – i ženy se zde podílejí na dílčích aktivitách. Zdůrazňována je také spolupráce s ženskými skupinami a organizacemi, které WRC nechce nahradit, ale doplnit je a podpořit v jejich letitém a mnohdy doslova pionýrském úsilí na tomto poli. Tato skutečnost je respektována i při získávání prostředků na fungování kampaně. Při vědomí stávajícího podfinancování služeb intervence a pomoci pro ženy, které zažily násilí, odmítá povětšinou WRC žádat o státní příspěvky, neboť by docházelo ke zmenšení již tak limitovaných zdrojů. Jedinou výjimku představují žádosti o dotace z vládních peněz na programy prevence násilí, které jsou podávány společně s některou „ženskou“ organizací.

Zajímavé jsou i organizační principy kampaně. Je odmítána hierarchická a byrokratická struktura, naopak je podporována decentralizace aktivit, vznik nových lokálních či národních kampaní. Vychází se z přesvědčení, že lidé v místní komunitě vědí, na jakou problematiku (partnerské násilí, znásilnění, ženská obřízka, obchod se ženami, atd.) je potřeba aktivity nejvíce zacílit – znají nejlépe své okolí, rodiny, školy, pracoviště.  Lokální kampaně, které za dvacet let postupně vznikly ve více než 55 zemích, tak tvoří pestrou a diverzifikovanou směsici aktivit, témat i účastníků/účastnic. Spojovat by je měl zejména základní cíl kampaně – přispět k zastavení všech forem násilí na ženách, a dále respektování výše naznačených principů. Bílou stužku dnes po celém světě nenosí jen muži, ale i mnohé ženy, které s kampaní sympatizují či se na ní přímo podílejí.

Fotbalové intermezzo…

V Itálii – tedy zemi, kde je fotbal bezmála druhým náboženstvím, se v posledních letech zajímavým způsobem daří odbourávat některé zažité předsudky. Třeba ty, že fotbal přitahuje na straně hráčské i divácké pouze agresivní násilníky, adorující negativní maskulinní vlastnosti a libující si ve fyzických střetech s kýmkoli a kdekoli. Za příklad „dobré praxe“ může posloužit veřejné angažmá některých italských fotbalistů či trenérů v národní kampani Fiocco Bianco (FB, Bílá stužka). Tak třeba kapitán AC Milán Paolo Maldini se v r. 2006 v otevřeném dopise přihlásil ke kampani a doslova napsal, že nosit bílou stužku pro něj znamená „závazek respektovat nejdůležitější hodnoty života“.  Fotografie hráčů týmu ACF Fiorentina, v čele s koučem Prandellim, jsou k vidění na oficiálních stránkách kampaně FB – všichni aktéři na sobě mají tričko s bílou stužkou.

Situace v našem prvoligovém fotbalu je stále poněkud odlišná. Překvapivé tak bohužel nejsou reakce podobné těm, které se objevily při nedávné „kauze Pospěch“. V březnu letošního roku opilý slávistický útočník Zbyněk Pospěch fyzicky napadl svoji ženu i tchýni a poté se popral s přivolanými policisty. Kapitán fotbalové Slavie Karol Kisela na to pro server idnes.cz reagoval slovy: „Je to jeho soukromá věc. Mě zajímají jen fotbalové záležitosti. Důležité přece je, jak se hráč projevuje na hřišti.“  No, jak pro koho, chtělo by se dodat….

Jak stužku získat?

V České republice je patronem kampaně Liga otevřených mužů, na jejíž adrese si můžete stužku objednat. Samozřejmě je možné ji získat i od jiné lokální skupiny. Některé z nich nabízejí s logem kampaně například i trička, čepice, plakáty. Volba je jen na Vás!

– btr-

Zdroje:

www.whiteribbon.com

http://www.fioccobianco.it

http://fotbal.idnes.cz/slavista-pospech-se-opil-a-popral-je-to-podraz-rika-kouc-petrous-p80-/fotbal.aspx?c=A110407_140905_fotbal_mn

www.muziprotinasili.cz