Tisková zpráva - 15.9.2020

NESEHNUTÍ pořádá online konferenci Regulace sexistické reklamy v 21. století

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 15. září 2020

Konference o regulaci sexistické reklamy, kterou pořádá NESEHNUTÍ, nabídne živý stream i předtočené rozhovory s odbornicemi a odborníky z různých odvětví práva. Představí také novou souhrnnou publikaci Sexistická reklama. Konference je určena odborné i široké veřejnosti. 

Nezisková organizace NESEHNUTÍ pořádá 15. září konferenci na téma regulace sexistické reklamy. Akce se původně měla uskutečnit v prostorách kanceláře Veřejného ochránce práv, ale z preventivních epidemiologických důvodů se odehraje v online prostředí.

Hlavním cílem konference je představit aktuální výzkumy a analýzy, které se sešly v souborné publikaci nazvané jednoduše Sexistická reklama. Čtenáři*ky v ní najdou například kvantitativní a kvalitativní analýzu posuzování sexistické reklamy krajskými živnostenskými úřady nebo studii sexismu v politických kampaních. „Publikace je souhrnem naší práce za celých 10 let, co se tématu sexismu v reklamě věnujeme. A lidé a instituce v ní najdou vše, co jsme o regulaci reklamy za ty roky zjistily. Publikace obsahuje některé starší texty o regulaci sexistické reklamy v České republice, které jsme vydávaly v uplynulých deseti letech, ale také několik zcela nových textů napsaných přímo pro tuto knihu,“ uvádí jedna z editorek publikace, členka NESEHNUTÍ Petra Havlíková.

Jedním z ústředních bodů konference bude živý stream, který se uskuteční 15. září ve 14.00 na Facebookové stránce NESEHNUTÍ a v aplikaci ZOOM. Diskutovat v něm budou editorky knihy Sexistická reklama: členka NESEHNUTÍ Petra Havlíková a právnička z Kanceláře Veřejného ochránce práv Jana Kvasnicová. Kromě odborné debaty slibují organizátorky i praktické ukázky. „Bude to podobný formát jako elektronická tužka v hokeji. Vezmeme konkrétní reklamu a odbornice ji budou rozebírat ze sociologického i právního hlediska. Užitečné by tyto rozbory mohly být zejména pro krajské živnostenské úřady a Radu pro reklamu, které posuzují etičnost reklam,“ popisuje jedna z organizátorek konference Eva Bartáková z NESEHNUTÍ.

V předtočených příspěvcích vystoupí:

Odkazy: