31.12.2011

O čem píší političky?

O čem sní ženy víme díky dokumentu a knize Olgy Sommerové. Já jsem chtěla zjistit, jaké politické sny, vize a plány mají naše poslankyně a senátorky, což se ukázalo hned na začátku jako příliš ambiciózní cíl. Neboť jen zlomek z těchto političek zveřejňuje vlastní představy o tom, čeho by během svého působení v zákonodárném sboru chtěly dosáhnout. Takže jsem si dala méně smělý cíl: prozkoumat, o čem píší političky. Ani to však nebylo jednoduché. Původně jsem si myslela, že si prostě a jednoduše otevřu na internetu oficiální stránky příslušných parlamentních stran a na nich si přečtu autorské texty. Jenže textů, které by napsaly samotné poslankyně nebo senátorky, bylo pomálu. Nakonec jsem čerpala i z jejich soukromých webových stránek, a hledala ve článcích zveřejněných na internetových prezentacích jednotlivých politických stran (neboť zdaleka ne všechny političky mají vlastní webové stránky). I přesto by se tento text mohl klidně jmenovat „Jak političky nepíší“, protože odhadem u poloviny z nich nenajdeme žádný vlastní text a v tom lepším případě o nich nalezneme alespoň nějaké články, avšak v počtech, na které by nám stačily prsty jedné ruky.

Stručně o parlamentních stranách a komentářích političek

U všech stran bez rozdílu je velká část článků věnována kritice vlády nebo naopak opozice podle toho, zda je příslušná strana, v níž poslankyně nebo senátorka působí, u moci nebo ne a všechny texty v podstatě drží stranickou linii.

ČSSD

Političky České strany sociálně demokratické se alespoň soudě podle jejich vlastních komentářů nejvíce zajímají o školství. Dále se objevuje téma Evropské unie nebo ekonomická témata.

TOP 09

Na internetové prezentaci této strany nalezneme jen velmi málo vlastních autorských textů političek. Z toho, co se o nich dočteme v rozhovorech nebo ve článcích, které napsal někdo jiný, lze usuzovat, že preferují oblast výchovy dětí (problematika školství, kojeneckých ústavů). Z dalších témat se vyskytují např. téma rozpočtového určení daní, kultury či dluhová problematika.

ODS

Také političky ODS občas zabrousí do oblasti školství, ale zdaleka nejdůležitější pro ně je adresný sociální systém, zabránění zneužívání sociálních příspěvků, exekuce sociálních dávek, zpřísnění přestupků atd. Okrajově najdeme témata, jako je soudnictví, EU, bytové právo nebo zlepšení postavení zdravotně postižených.

Věci veřejné

Vlastních textů rovněž nenaleznete mnoho. Velkým tématem pro poslankyně je zejména oblast korupce a protikorupční opatření.

KSČM

I političky z této strany se věnují školství a zdravotnictví. Z dalších témat vybírám: kritika vládních reforem sociálního systému, bytová politika, exekuce dlužníků, soudnictví, EU…

Co zajímá političky

Obecně lze říci, že velkou část poslankyň a senátorek zajímají věci spojené se životem rodiny a výchovou dětí, proto velmi často dominuje téma školství (patrně nejčastěji), kojeneckých ústavů, nedostatek mateřských školek a jeslí, nastavení výše alimentů (alimenty podle tabulek), dále dluhová a exekuční problematika, změny v sociálním systému, oblast zdravotnictví … Občas nastolí téma soudnictví či EU nebo ekonomiky.

O čem političky mlčí

Rovněž zajímavé je sledovat, jakým tématům se političky zcela nebo téměř nevěnují. Texty k obraně a bezpečnosti jsem nalezla u Vlasty Parkanové, nějaký rozsáhlejší text o tom, jak a jestli měnit fungování policie jsem nenašla žádný. Taktéž doprava, zemědělství a zahraniční politika (s výjimkou EU) nepatří mezi oblíbené náměty komentářů.

Překvapilo mě i to, jak velmi málo se političky zajímají o kulturu a životní prostředí. Zvlášť u životního prostředí je to neobvyklé, když uvážíme, že ve světě jsou obvyklá i čistě ženská sdružení na ochranu přírody (u nás např. Pražské matky, Jihočeské matky).  Textů se zaměřením na aktuální ekologické problémy jsem nalezla jen několik. Kateřina Klasnová (VV) se věnuje problematice rozšíření letiště ve Vodochodech a Gabriela Hubáčková (KSČM) píše o převozu kalů ke spalování z Ostravska do severních Čech, v jejím případě ovšem bez většího vhledu do problematiky. O nějakém koncepčním a analytickém přístupu k ekologickým tématům si od současných političek můžeme zatím nechat zdát.

Jak političky píší

Čekala jsem podrobně vypracované koncepce, jak s kterým problémem naložit, jaké kroky budou prosazovat ve sněmovně či senátu a jestli se třeba v něčem liší od toho, co prosazuje jejich mateřská strana nebo jak toto vidí za důležité ostatní politici a poličky jejich strany a zda je budou v jejich úsilí podporovat. Ale ve většině případů jsem se dočkala jen krátkých komentářů obvykle na aktuální dění, což by sice nemuselo být na škodu (konečně každý den nechceme číst mnohostránkové odborné texty), kdyby to, obávám se, neznamenalo, že političky takové materiály nemají zpracované. Ráda bych se nechala přesvědčit o opaku.

Jako systematičtější a jednomu tématu věnující se mi jevily texty Anny Putnové (TOP 09) o problematice školství, Jana Kaslová ze stejné strany má za své stěžejní téma podporu žen (potažmo rodin) s malými dětmi, i když v jejím případě mi většina textů připadala proklamativních v tom smyslu, jak krásně by to mohlo fungovat (což mezi námi by asi zvládla napsat většina z nás), ale alespoň zde bylo vidět zaujetí jedním tématem. Zdá se, že Alena Gajdůšková (ČSSD) to s aktivitami proti diskriminaci žen myslí opravdu vážně a má i odborné znalosti, jen by mě zajímalo, nakolik její názor rezonuje u ostatních spolustraníků. A ač se prakticky v ničem neshodnu s pojetím sociálního systému a podpory sociálně vyloučených obyvatel Ivany Řápkové (ODS), nelze ji upřít snahu o vlastní iniciativu v podávání návrhů zákonů, což u ostatních političek není úplně obvyklé.

A co práva žen

Nejsem tak naivní, abych si myslela, že automaticky všechny političky budou prosazovat práva žen jen proto, že přísluší k tomuto pohlaví. Přesto jsem byla zvědavá, jestli se některé političky věnují diskriminaci žen.

Soňa Marková (KSČM) napsala rozsáhlý a fundovaný komentář o dopadech vládních reforem na ženy, v dalším článku analyzuje postavení žen v poslanecké sněmovně a kritizovala sestavení vlády bez účasti žen.

Zaujetí ženskými právy nalezneme i u dvou političek ĆSSD Aleny Gajdůškové a Michaely Marksové-Tominové. Michaela Marksová-Tominová se ve svých komentářích věnuje i takovým na české politické scéně nezvyklým tématům jako je generově korektní jazyk nebo právo ženy svobodně si rozhodnout o místě porodu (tedy i o porodu doma).

Ženy tvoří polovinu lidstva, takže by jejich hlas měl být více slyšet.

 

Autorka: Kristýna Rytířová

Názory političek více než často nevyjadřují politické názory mé nebo NESEHNUTÍ.