25.4.2014

Růžový gang … tahle barva není jen pro Barbie

Psal se rok 2006. Sampat Pal Devi, prostá vesničanka ze severoindického státu Uttarpradéš, uviděla jednoho dne muže krutě bijícího svou ženu. Sampat Pal Devi naléhala, aby přestal, muž však fyzicky napadl i ji. Pal Devi reagovala odlišně, než by velelo běžné očekávání. Druhý den se s bambusovou tyčí lathi a pěticí dalších žen vrátila na místo činu. Zde ženy namísto slovního přesvědčování uštědřily násilníkovi hlasitý výprask. Zpráva se rychle rozkřikla po celé oblasti. Na Sampat Pal Devi se začaly obracet další týrané ženy s žádostí o pomoc, mnohé ženy pak i s přáním zapojit se do činnosti spontánně vznikající skupiny. Při té příležitosti vyvstala potřeba zvolit nejen vhodný název skupiny, ale též vybrat příhodnou „uniformu“. Volba padla na růžové sárí, neboť tato barva podle členek symbolizuje „ženství a nenápadnou sílu“. Gulabi gang (Růžový gang) prakticky dokazuje, že růžová nemusí zůstat doménou komercionalizované představy o světě a snech malých děvčátek. Jak shrnuje Nishita Jain, autorka dokumentárního filmu o Gulabi gangu: „Je ironické, že v jednom z nejzaostalejších regionů Indie jsou ženy přinuceny stát se „maskulinními“ a agresivními při svém boji proti machismu a patriarchátu.“1.) 

Jak dodává Sampat Pal Devi, nejedná se však o gang v obvyklém slova smyslu, ale o gang bojující za spravedlnost2.). Původním zaměřením skupiny bylo zejména trestání násilnických manželů, otců a bratrů a obecně boj proti násilí na ženách či opouštění rodin (to má zejména v zaostalých částech Indie stále závažné důsledky; způsobuje nejen pauperizaci žen a dětí, ale i sociální stigmatizaci opuštěných manželek). Je žádoucí připomenout, že chudé venkovské obyvatelky bývají často obětí dvojí diskriminace. Nejen z důvodu pohlaví, ale i příslušnosti ke kastě. Přes progresivní charakter indické ústavy z roku 1950, která v několika ustanoveních3.) výslovně zakotvila úplnou rovnost všech občanů před zákonem i zákaz jakékoli diskriminace – tedy i z důvodu kastovního zařazení – zůstává každodenní indická realita stále odlišná. Zvláště dálité jsou běžnou obětí násilí i znevýhodňování, a to z důvodů připisovaných jejich dědičnému statusu „nedotknutelnosti“. Sampat Pal Devi i mnoho dalších členek gangu patří právě mezi dálity.

Základními metodami činnosti gangu se staly přímá akce a konfrontace. Členky dotírají na mužské násilníky a konfrontují je s kritikou nežádoucího chování. Když to nepomůže, snaží se ženy násilníky veřejně zostudit. V krajních případech, jsou-li samy napadeny, brání se za pomoci lathi. V současnosti již má Gulabi gang desetitisíce členek na mnoha místech Uttarpradéše a také rostoucí počet mužských podporovatelů. Záměření skupiny se časem rozšířilo i na další oblasti pomoci. Členky například zajišťují dodávku potravin nejchudším obyvatelům nebo vyplácejí náhradu za penze starým vdovám, které se nemohou prokázat rodným listem a zůstávají tak stranou podpory z veřejných zdrojů sociálního zabezpečení.

Činnost skupiny inspirovala v nedávné minulosti dokumentární i hranou filmovou produkci, dokončován je také bollywoodský film Gulaab Gang (provázejí jej však soudní spory – Sampat Pal Devi se neúspěšně snažila zamezit jeho vzniku). Širší publicita přinesla jistě výhody, například v podobě větší informovanosti o cílech skupiny či zvýšeného zájmu dárců – nezapře však i své stinné stránky. Dramatických událostí není prosto ani samotné fungování skupiny. Podle posledních dostupných zpráv došlo uvnitř gangu k rozporům, které vyústily v odvolání Sampat Pal Devi z čela skupiny z důvodu údajného zneužívání postavení k prosazování osobních zájmů4.).

 

Autorka: Bohdana

 

1.http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/02/gulabi-gang-indias-women-warrriors-201422610320612382.html

2. Oficiální webové stránky skupiny –  http://www.gulabigang.in/

3. Zejména čl. 14., 15., 16. a 25, Ústava Indie, 1950 – více in: ZABLOUDILOVÁ, J., Právní postavení a životní podmínky kast a nedotýkatelných – dálitů v indické společnosti, PF UK, 2012, dostupné online na: http://theses.cz/id/y5rnmu/00177683-297443441.docx

4.http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Sampat-Pal-ousted-from-Gulabi-Gang/articleshow/31365684.cms