16.12.2011

Socialisté a demokraté předkládají návrh na rovné platy jako prioritní v nové 10 bodové sociální strategie pro EU

[Brusel, 22 Září 2011] – Skupina socialistů a demokratů v Evropském parlamentu včera zveřejnila desetibodovou strategii sociální politiky pro Evropu. Tato strategie stanoví rovnost mezi ženami a muži jako vysokou prioritu, a to včetně nastavení „ekonomické svobody“ pro všechny jako první z deseti klíčových bodů a navrácení se k odměňování mužů a žen. To vše v deseti hlavních bodech. Níže je uvedena jejich tisková zpráva.

Pokrokáři stanovili desetibodovou strategii pro EU

Hlavní progresivní skupina Evropského parlamentu dnes přijala ambiciózní desetibodovou strategii sociální politiky pro Evropu, zaměřenou na zlepšení kvality života lidí.

Tato skupina odmítla názor, že škrty v sociální politice jsou nevyhnutelným důsledkem krize, odsoudila je místo toho jako „záměrné politické rozhodnutí pravicové většiny, která v současné době ovládá všechny evropské orgány.“.

Popisující sociální škrty jako „morálně hanebné, postihující dělníky a zranitelné za hříchy bankéřů“, poziční dokument skupiny socialistů a demokratů varuje před trvalými škodami, co se vyhlídek na další evropské integrace týče, a říká, že budou „zvyšovat volební potenciál nacionalistické, populistické a protievropské strany.“.

Dokument, který vypracovala skupina místopředsedů Stephena Hughese a Rovany Plumb a který je volně ke stažení na stránkách www.socialistsanddemocrats.eu , vyzývá Evropu, aby se vydala na novou cestu zavedením „ambiciózní sociální strategie pro zajištění silného sociálního práva pro všechny a nakonec k dosažení skutečné rovnosti žen a mužů.“.

 

Deset klíčových bodů:

1. Ekonomická svoboda musí jít ruku v ruce s rozšířeným zákoníkem práce, včetně rovného odměňování a veškerých odborových práv;

2. Pracovníci musejí být chráněni proti nadměrné pracovní době;

3. Legální pracovníci ze zemí mimo EU by měli mít stejná práva jako občané EU;

4. Zdravotní a bezpečnostní předpisy musejí být plně respektovány a pokud možno zlepšovány;

5. Jsou zapotřebí opatření EU na vymýcení chudoby, stejně jako opatření v oblasti sociálního vyloučení a nedostatečného přístupu ke vzdělání;

6. Dokončení jednotného trhu musí zahrnovat posilování sociálního rozměru, aby trh nebyl jen cílem sám o sobě, ale způsobem, jak zlepšit kvalitu života lidí;

7. Restrukturalizace průmyslu, často nevyhnutelná, musí být doprovázena pravidly a politikou EU, aby se zajistilo, že tato opatření jsou ve společnosti slušná;

8. I přes pokrok v oblasti rovnosti a nediskriminace je třeba učinit více v řadě oblastí;

9. EU by měla vypracovat návrhy pro udržitelnou a spravedlivou budoucnost důchodového zabezpečení, aby se zabránilo tomu, že lidé budou pracovat déle nebo že dojde ke snižování důchodů;

10. Odměňování žen a mužů – rozdíl až o 25 procent v některých zemích – je základním problémem, který  je třeba řešit v programu rovnosti žen a mužů.

Ve společném prohlášení Hughes a Plumb řekli: „Pro miliony občanů krize znamená nezaměstnanost a strohost. Lék uložený konzervativními vládami na snížení dluhů a deficitů vedl ke snižování mezd, ke snížení kupní síly a nedostatečné investice do zdraví, vzdělávání a sociálních služeb, což povede k nárůstu nerovnosti.

„Sociální struktury Evropy jsou v ohrožení. Proto nutně potřebujeme jednat. Jsme přesvědčeni, že desetibodová strategie je dobrým základem, na kterém by teď měla Evropská komise stavět. Měla by předložit návrhy na obranu sociálních lidských práv a zajistit sociální pokrok, chceme-li s evropským sociálním modelem i nadále zůstat na globální úrovni, jakožto lídr v prosazování sociální spravedlnosti. “

 

Z originálu přeložila  Markéta Potužníková.