12.10.2011

Světové vůdkyně upozornily na klíčovou roli politické účasti žen na demokracii

Ženy tvoří méně než 10 procent světových lídrů. Celosvětově tvoří ženy méně než jednoho z pěti členů parlamentu. Kritický třicetiprocentní bod pro zastoupení žen v parlamentu byl dosažen nebo překročen pouze v 28 zemích. Na vysoké úrovni se v průběhu 66. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku ženy političky obrátily s výzvou ke zvyšování politické účasti žen na rozhodování po celém světě. Zdůrazňujíc, že účast žen má zásadní význam pro demokracii a je nezbytná pro dosažení udržitelného rozvoje a míru ve všech kontextech – ve stavu konfliktů a míru, během politických transformací. Vůdkyně se podepsaly na společné prohlášení s konkrétními doporučeními o způsobech zvyšení politické participace žen.

„Je to výsledek solidarity, to, že tu kolem sebe vidím zastoupené tak významné skupiny žen,“ řekla Michelle Bacheletová, zástupkyně generálního tajemníka OSN a výkonná ředitelka Organizace žen spojených národů na této akci. „Jsme vázány společným cílem – abychom otevřely cestu účasti žen na všech rozhodnutích, která ovlivňují nejen jejich vlastní životy, ale vývoj našeho světa, na globální, regionální, národní a místní úrovni. Využitím poloviny světové inteligence – inteligence žen – zlepšujeme naše šance na skutečná a trvalá řešení problémů, které jsou před námi.“

Společné prohlášení podepsaly: H. E. Dilmah Rousseff – prezidentka Brazílie, Kamla Persad-Bissessar – předsedkyně vlády Republiky Trinidad a Tobago, H. E. Hillary Rodham Clinton, státní tajemnice Spojených států amerických, baronka Catherine Ashton, vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise, H. E. Roza Otunbajeva – prezidentka Kyrgyzské republiky, Lilia Labidi – ministryně pro ženské záležitosti Tuniské republiky, Helen Clark, správkyně Rozvojového programu OSN, a Michelle Bachelet, zástupkyně generálního tajemníka OSN a výkonná ředitelka Organizace spojených národů pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen.

Detailně o události: http://j.mp/WomLeaders.

Ženy ve vedoucích pozicích se sešly na vysoké úrovni na akci během 66. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, volajícího po větší politické účasti žen na rozhodovácích procesech po celém světě.

 

Společné prohlášení o podpoře politické participace žen

 

[New York, 19. září 2011] My, níže podepsané představitelky států a vlád, ministryně zahraničních věcí, vysoké představitelky a vyšší úřednice OSN tvrdíme, že politická účast žen má zásadní význam pro demokracii a je nezbytná pro dosažení udržitelného rozvoje a míru.

Znovu zdůrazňujeme lidská práva žen účastnit se fungování vlády v jejich zemích přímo nebo prostřednictvím svobodně zvolených zástupců, na základě rovnosti s muži, a že všechny státy by měly přijmout kladné kroky k respektování a podpoře stejné účastí žen ve všech oblastech a na všech úrovních politického života. Klademe důraz na zásadní význam politické participace žen ve všech souvislostech, a to i v dobách míru, konfliktu a ve všech fázích politické transformace. Jsme si vědomy zásadního podílu žen na celém světě pro dosažení a udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, naplnění lidských práv, k podpoře udržitelného rozvoje, a na odstranění chudoby, hladu a nemocí. I tak jsme znepokojené, že ženy ve všech částech světa i nadále z velké části jsou na okraji rozhodování, často v důsledku diskriminačních zákonů, postupů a postojů a kvůli tomu, že chudoba neúměrně postihuje ženy.

Znovu potvrzujeme závazek vůči stejným právům a přirozené lidské důstojnosti žen zakotvené v Chartě Organizace spojených národů, Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších relevantních mezinárodních dokumentech týkajících se lidských práv. Vyzýváme všechny státy, aby ratifikovaly a plnily své závazky vyplývající z Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a aby plně uplatňovaly rezoluci Rady bezpečnosti 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti a další příslušné rezoluce OSN.

Vyzýváme všechny státy, včetně těch, které prošly nebo prochází obdobím konfliktu nebo politického přechodu, odstranit všechny diskriminační překážky, kterým čelí ženy, zejména marginalizované, a vyzýváme všechny státy, aby přijaly proaktivní opatření k řešení problémů, které brání ženám v účasti na politice, jako jsou násilí, chudoba, nedostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělání a zdravotní péči, dvojí břemeno placené a neplacené práce a aktivně prosazovaly politickou participaci žen, včetně pozitivních opatření, podle potřeby.

Znovu zdůrazňujeme a vyjadřujeme plnou podporu důležité roli Spojených národů pro dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen, a vítáme Organizaci žen spojených národů a její mandát v tomto ohledu.

 

Zpráva Evropské ženské lobby, přeložila: Olena Tyltina.