2.12.2013

Zelení: Problém zakořeněnosti sexismu je v české reklamě opravdu hluboký

Vyjádření Strany zelených k nominaci v soutěži Sexistické prasátečko.

Zelení: Problém zakořeněnosti sexismu je v české reklamě opravdu hluboký

Jakkoliv to může znít překvapivě, jsme rádi, že se jeden případ propagace Strany zelených, který ovšem volebním štábem zelených nebyl schválen a byl umístěn na web bez jeho vědomí, dostal do soutěže Sexistické prasátečko, která je pořádána brněnskou neziskovou organizací Nesehnutí. Strana zelených pořádání této soutěže dlouhodobě podporuje. Jako strana se totiž snažíme o totéž jako soutěž: Bourat genderové stereotypy v médiích. Dokladem toho je také náš program, v němž jsme se právě k bourání genderových stereotypů v médiích a reklamě zavázali.

Přestože jsme jednou z mála politických stran, která se k tomuto tématu jednoznačně vyjadřuje, nevyhnula se nám nominace v soutěži. Tento případ ale ukázal, že problém zakořeněnosti sexismu je v české reklamě, a potažmo v české společnosti, opravdu hluboký, když i ti, kdo ve volbách spolupracovali se Stranou zelených na jejím mediálním obraze, na tuto notu zahráli. Proto nás v kampani potěšilo, že široká komunita našich podporovatelů tak rychle tuto volebním štábem neschválenou reklamu odhalila a díky jejich aktivitě jsme ji mohli okamžitě stáhnout.

Používání sexismu v reklamě považujeme za negativní jev proto, že podporuje zakořeněné stereotypy o mužích a ženách ve společnosti, jejichž důsledkem pak může být znevýhodnění jednoho či druhého pohlaví ve společnosti. Zároveň věříme, že naše společnost je mnohem rozmanitější, než jak se nám leckdy snaží reklama podat, a že výrobek nemusí vždy prodávat pouze nahé ženské tělo nebo vyobrazení necitlivého drsného chlapa. Rádi bychom proto využili tuto příležitost k většímu otevření celospolečenské diskuse o tématu sexismu v reklamě a také politických kampaních, neboť toto téma považujeme za důležité a hodné pozornosti.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/Zeleni-Problem-zakorenenosti-sexismu-je-v-ceske-reklame-opravdu-hluboky-294386